Kategórie

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenia  Európského Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Uživateľ odoslaním údajov súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ekoberec.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúcí prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


Sledujte nás na Facebooku